.NET Yazılım Uzmanlığı Kursu | Kampüs Sertifika
E-Devlet Onaylı

Üniversite Onaylı

E-Devlet Onaylı

E-Devlet Onaylı

Online Sınav

Online Sınav

.NET Yazılım Uzmanlığı Kursu

Kontenjan Dolmadan Kaydınızı Yaptırın
Bu Grubun Son Kayıt Tarihine Kalan Süre

00Gün - 08Saat - 58dk. - 31sn.

Eğitimlerimiz Hakkında Sorularınız İçin Danışmanlarımızı Arayabilirsiniz.

.NET Yazılım Uzmanlığı Eğitimi

Microsoft'un geliştirdiği .NET, birçok kullanıma yönelik tasarlanan bir yazılım geliştirme platformudur. Yazılım uzmanlığı mesleğini yerine getirmek için de önerilen .Net platformu, uygulama yaratmak için Windows işletim sistemine uygun bir altyapı kurar. Rahat ve kolay anlaşılır kütüphane ve arayüz kullanımıyla sizi zorlayamayacak bir yazılım geliştirme sistemi kurarak uygulamalarınızı en iyi şekilde geliştirmenize olanak tanır.

Online eğitim aracılığıyla alacağınız yazılım uzmanlığı kursu ise Microsoft yazılım geliştirmek için nelere ihtiyacınız olacağını aktarır. Yazılım uzmanı olma hedefiniz varsa .Net dillerini öğrenerek sektörde öne çıkan ve profesyonel bir yazılım geliştiricisi olarak çalışabilirsiniz.

Vereceğimiz .NET yazılım uzmanlığı eğitimi, teorik anlatımdan ziyade teknik konularda bilgilenmenizi öne çıkaran uygulamalı bir süreç hazırlıyor. Eğitim; video ders, PDF kaynak ve uygulama esaslı dersler ile verimli bir öğrenme gerçekleştirmenizi hedefliyor. Eğitim sonunda;

programlama dilleri,

nesne yönelimli programlama,

web tabanlı otomasyon sistemi ve web tasarımı,

veri tabanı tasarımı ve yönetimi,

data binding mekanizmaları,

Windows form uygulamaları, Visual Studio ile görsel tasarım sistemi (WPF) kullanımı konularına aşina olarak kurstan ayrılacaksanız.

Edindiğiniz bilgiler ve yetkinlikleri gösteren üniversite onaylı sertifikanızı da CV'ye yazarak yazılım dünyasında kendinizi ispatlayabilirsiniz. Eğitim boyunca göreceğiniz ders içeriklerini de aşağıdan inceleyebilirsiniz.

NET Platformunu Tanıyalım

Temel Kavramlar

Derleme Süreçleri

NET Framework

MSIL (Microsoft Intermediate Language)

CLR (Common Language Runtime)

CTS (Common Type Specification)

CLS (Common Language Specification)

İlk Uygulamamız

Uygulama Geliştirme Ortamının Hazırlanması

Visual Studio Uygulamasının Kurulumu

Visual Studio Hakkında Genel Bilgiler

Solution, Yeni Proje Açma, Varolan Proje İle Çalışma

C# Dilinin Temelleri

Namespace Nedir

C# Dilinde Veri Türleri

Değer Tipleri

Referans Tipleri

Sabitler (Constants)

Numaralandırma (Enumerations)

Yapılar (Struct)

Operatörler

Aritmatiksel Operatörler

Karşılaştırma Operatörleri

Mantıksal Operatörler

Bitsel Operatörler

Tür Dönüşüm İşlemleri

Bilinçli Tür Dönüşümü

Koşul İfadeleri

If Deyimi

Switch Deyimi

Değerlendirme Soruları

Döngüler

For Döngüsü

While Döngüsü

Do-While Döngüsü

Foreach Döngüsü

Diziler

Tek Boyutlu Diziler

Çift Boyutlu Diziler

Değerlendirme Soruları

Metodlar (Alt Programlar)

Metod Oluşturalım

params Anahtar Kelimesi

Metodlarda Aşırı Yükleme

Ref ve Out Anahtar Kelimeleri

Değerlendirme Soruları

Nesne Yönelimli Programlama (OOP)

Sınıf- Nesne Kavramı ve Kapsülleme

Kurucu Metodlar

Kalıtım

İsim Gizleme (Name Hiding)

İleri OOP Kavramları

Abstract Sınıflar (Soyut Sınıflar)

Arayüzler (Interface)

Gerçek Senaryolarla OOP İlkeleri

ToString()

Comparable

IEnumerable ve Foreach Döngüsü

Uygulama (Nesne Yönelimli Programlama)

Static Anahtar Kelimesi

Erişim Belirleyiciler (Access Modifiers)

Protected Erişim Belirleyici

Internal Erişim Belirleyici

Protected Internal Erişim Belirleyici

Internal Erişim Belirleyici

Protected Internal Erişim Belirleyici

Readonly Anahtar Kelimesi

Generic Kavramı

Generic Metodlar

Generic Sınıflar

Koleksiyonlar

Boxing ve Unboxing Kavramı

Non Generic Koleksiyonlar (NonGeneric Collections)

Generic Koleksiyonlar (Generic Collections)

Singleton Tasarım Deseni Örneği

Factory Tasarım Deseni Örneği

Windows Form Uygulamalarına Genel Bakış

Form Uygulamasının Yaşam Döngüsü (Lifecycle)

Designer.cs

Form.cs

Kontrollerle Çalışma

Tasarım Ekranında Kontrolleri Yönetme

Kod Kısmından Kontrolleri Yönetme

Olay Temelli Programlama

Tasarım Ekranında Olay Bağlama

Kod Tarafında Olay Bağlama

Kontrolleri Özelleştirme

Kalıtım Yoluyla Kontrol Oluşturmak

Kullanıcı Kontrolü (User Control) Oluşturmak

Taş Kağıt Makas Oyunu

WPF Uygulamasına Genel Bakış

Form.xaml ve Form.cs

WPF Kütüphane Hiyerarşisi

Logical Tree ve Visual Tree

Windows Form Uygulaması ve WPF Uygulaması

Wpf Uygulamasında Yaşam Döngüsü

WPF Uygulamasında Derleme Süreci

XAML Dilinin Temelleri

Temel Kavramlar

Namespace Bildirimi

Static Resource ve Dynamic Resource

Genel Yazım Kuralları

WPF Kontrolleri

Kontrollere Genel Bakış

Taşıyıcı (Layout) Kontroller

Grid

StackPanel

WrapPanel

Canvas

Uniform Grid

Content ve Text Özelliklerinin Karşılaştırılması

Arayüz Tasarım Uygulaması-1

Arayüz Tasarım Uygulaması-2

Kod Tarafında Kontrollerle Çalışmak

Kontrol Ekleme ve Kaldırma

Kontrollere Olay Bağlama

XAML Tarafında Olay Bağlama

Kod Tarafında Olay Bağlama

Birden Fazla Kontrole Aynı Olayı Bağlama

Stillerle Çalışmak

WPF Uygulamasında Stil Tanımlama

Kontrol Seviyesi Stil Tanımı

Windows Seviyesi Stil Tanımı

Application Seviyesi Stil Tanımı

Stillerde Kalıtım (BasedOn) Özelliği

Hedef Kontrol (TargetType) Özelliği ve Kalıtım Hiyerarşisi

Arayüz Stil Uygulaması-1

Arayüz Stil Uygulaması-2

Kontrol Şablonlarıyla (ControlTemplate) Çalışmak

Kontrol Şablonu Tanımlamak ve Kullanmak

Şablonları Kontrol İçerisinde Tanımlamak

Şablonları Resource İçerisinde Tanımlamak

Şablonları Stil İçerisinde Tanımlamak

ControlTemplate Uygulaması-1

ControlTemplate Uygulaması-2

Veri Bağlama İşlemleri

DataBinding

DataContext Kullanımı

Binding Özelliği İle Veri Bağlama

Gelişmiş Veri Kontrolleri

DataGrid

ComboBox

DataGrid ve ComboBox Uygulaması

OneWay, TwoWay Binding

Observable Koleksiyonlar

Notify Property Changed Arayüzü

UpdateSourceTrigger

ElementBinding

Converter Kullanımı

Veri Şablonlarıyla (DataTemplate) Çalışmak

DataTemplate Kullanımı

ComboBox Örneği

ListBox Örneği

DataTemplate ve Converter Kullanımı

WPF Animasyonlar

Tekil Animasyonlar

DoubleAnimation

ColorAnimation

ThicknessAnimation

Storyboard Animasyonlar

Storyboard Kullanarak Animasyonları Yönetme

Kod Tarafında Storyboard Animasyonları Yönetme

Keyframe Animasyonlar

Expression Blend Uygulaması Hakkında Genel Bilgiler

Blend Programı Kullanarak Keyframe Animasyonlarla Çalışmak

WPF Trigger Kullanımı

PropertyTrigger

PropertyTrigger Kullanarak Stil Yönetimi

PropertyTrigger Kullanarak Animasyon Yönetimi

DataTrigger

DataTrigger Kullanarak Stilleri Yönetelim

RelativeSource Kullanımı

Uygulama-1

Uygulama-2

EventTrigger

Dependency Property

Uygulama-1 (Arayüz Tasarım Uygulaması-1)

(Arayüz Tasarım UygulamaUygulaması-2)

Delegate ve Event Mimarisi

Delegate (Temsilciler)

Delegate Tanımlama ve Kullanma

Tek Metodlu Delegate

Multicast Delegate

Hazır Delegate Yapıları

Action Delegate

Function Delegate

Predicate Delegate

İsimsiz Metodlar

Extension (Genişletme) Metodlar

Linq Temelleri

Linq To Object

Linq To Xml

Hava Durumu Uygulaması

Rss Uygulaması

Delegate İle Asenkron Programlama

Delegate ve Event İlişkisi

Asenkron Programlama

Thread Kullanarak Asenkron Programlama

Task Kullanarak Asenkron Programlama

Task Oluşturalım

Parent Task, Child Task

ContinueWith

Async ve Await Anahtar Kelimeleri

Wpf İle Asenkron Programlama

Thread Örneği-1

Thread Örneği-2

Task Örneği-1

Task Örneği-2

Hata Yakalama İşlemleri- Veritabanı Yönetim Sistemi Olarak MS SQL SERVER

Veritabanı Yönetim Sistemi Kavramı

Veritabanı ve Tablo Kavramları

Verileri Tablolara Bölme

Tablolar Arası İlişkiler

Birden Bire

Birden Çoğa

Çoktan Çoğa

MS Sql Server Genel Bakış

SQL Server Kurulumu

Sql Server Management Studio

SQL Sorgu Dilini Tanıyalım

DDL (Data Defination Language)

DML (Data Manipulation Language)

Northwind Veritabanını Tanıyalım

Temel Sorgular (insert, update, delete)

Temel Seçim Sorguları (select)

Gelişmiş Seçim Sorguları

Birden Fazla Tabloyu Birleştiren Sorgular

Gruplama Sorguları

Stored Prosedürlerle Çalışmak

Prosedür Oluşturma ve Parametrelerle Çalışma

Prosedür Uygulamaları

Transaction

Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar

Scalar Fonksiyonlar

Table Valued Fonksiyonlar

Trigger

After Trigger

Instead Of Trigger

Sql Server Views

ADO.NET Kullanarak Veritabanı Bağlantısı (Konsol Uygulaması)

ADO.NET Bağlantısı İçin Yardımcı Sınıf Geliştirilmesi

WPF Uygulaması İle ADO.NET Bağlantısı

Reflection (Yansıma Teknikleri)

Tür Bilgilerinin Elde Edilmesi ve Üyelere Erişim

Özel Attribute Geliştirilmesi

MVC

HTML5

CSS3

Bootstrap4

JavaScript

JQuery

TypeScript

Angular

Entity Framework

LinQ

.NET Yazılım Uzmanlığı İş Olanakları

Yazılım firmaları,

Kamu kurumları,

Firmaların bilgi işlem departmanları,

Veri tabanı yönetim sistemi bölümü,

İnternet servis sağlayıcıları,

Bağımsız danışman olarak çalışabilirler.

Bu Eğitime Kimler Katılabilir?

Web yazılım ve tasarımına dair tim detaylara aşina olmak isteyenler eğitime katılabilirler. Özellikle yazılım uzmanı, bilgi işlem, yazılım geliştirici ya da web tasarım ile ilgili kariyer hedefleri olanlar, eğitime katılarak kendilerini kanıtlayabilirler.

Nasıl Katılırım?

Sayfanın üst kısmında yer alan "hemen al" butonuna tıklayarak ister sanal pos isterseniz EFT- Havale yöntemi ile ödeme işlemini gerçekleştirebilir ve eğitime katılabilirsiniz.

İletişim sayfamızda yer alan numaralardan birini arayarak eğitim danışmanlarımız ile görüşebilir ve birlikte satın alma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Satın alma işleminin tamamlanmasından sonra size verilecek kullanıcı adı ve şifre ile sisteme girerek eğitim sürecinizi başlatabilirsiniz.

Yazılım Uzmanlığı Sertifikası

Sertifikalı .Net ile yazılım uzmanlığı kursu, online eğitim sınavından başarılı olan kursiyerlere THK onaylı belge vermektedir. Aynı zamanda kursiyere, online sınav puanına göre başarı veya üstün başarı belgeleri de sunulacaktır. Yazılım uzmanlığı sertifikası dışında, Microsoft katılım belgesi de ayrıca verilecektir. Eğitimi ve sertifikayı alarak Microsoft MCSD sınavı için ciddi bir temel edinebilirsiniz.

₺1.100

₺2200,00

%50 indirim

SON 7 KONTENJAN
Neden Kampüs Sertifika?
 • dollar

  Ömür Boyu Erişim

 • paper-plus

  Ücretsiz Egzersiz Dosyaları

 • airplay

  Mobil, Tablet ve TV'den Erişim

 • clipboard

  Üniversite Onaylı Sertifika

 • clipboard

  19 Yıllık Deneyim