Mesafeli Satış Sözleşmesi | Kampüs Sertifika

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Aşağıda isim (Unvan) ve adresleri yazılı bulunan KURUM/SATICI ile KATILIMCI/ALICI/TÜKETİCİ arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile belirtilen şartlarda “EĞİTİM SATIŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır.
MADDE 1: TARAFLAR

1.1.Tarafların ticaret, kimlik ve iletişim bilgileri.

A) KURUMUN/SATICININ
Ünvanı: Kampüs Sertifika

Adresi: GMK Bulvarı Fevzi Çakmak 1 Sok. No: 24/20 Kızılay/Ankara

Telefon: 0 552 814 88 08

İnternet Sitesi : www.kampussertifika.com

E-Posta adresi: bilgi@kampussertifika.com

Müşteri Hizmetleri Telefon: 08503088403

Mersis Numarası:0900050675100014

B) KATILIMCININ/ALICININ/TÜKETİCİNİN


TC Kimlik No :

Adı Soyadı :

Telefon :

E-posta adresi :

Adres :


1.2. Sözleşme konusu hizmete ilişkin siparişini tamamlayan ve onaylayan kişi işbu sözleşme çerçevesinde “Alıcı’’ sıfatını kazanır ve sözleşme ile doğacak olan hizmet bedeli, kargo ücreti, vergi ödemesi gibi giderleri üstlenmeyi kabul ettiğini taahhüt etmiş olur.


MADDE 2: KONU

2.1. İşbu sözleşmenin konusu; Alıcı’nın Satıcı’ya uzaktan iletişim yoluyla siparişini verdiği eğitimin özellikleri ile  www.kampussertifika.com  ücreti belirtilen ürünün (dijital içerik) satışı, teslimi, iadesi, uyuşmazlık halleri ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.


MADDE 3: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

3.1.  Sözleşmeye konu ürünün bilgileri, Satıcı’ya ait internet sitesinde açıkça belirtilmiştir. Ürün bir kampanya kapsamında ise söz konusu kampanya şartları ve tarihleri ürüne ilişkin bilgiler arasında paylaşılmış olup, Alıcı’nın kampanyadan yararlanmasında, siparişi oluşturmaya başladığı tarih ve saat değil, siparişini bu sözleşme hükümlerini okuyup kabul ettikten sonra onayladığı tarih ve saat dikkate alınır. Ödeme zamanı ve şekli işbu sözleşme devamında belirtilmiş olup tarafların açık iradeleri doğrultusunda ödeme planı oluşturulmuştur.

3.2. Sözleşmeye konu ürün, alınan dijital eğitim içerik hizmeti sonunda, hak edilmesi durumunda kargolanacak sertifikayı/belgeyi kapsamaktadır. Alıcı 90 gün boyunca dijital içeriklere erişebilecek ve sınavlı eğitimler için 3 kez sınava girme hakkına sahip olacaktır. Dijital içerik hizmeti yukarıdaki tabloda belirtildiği üzere 2 yıl boyunca Alıcı'nın erişimine açık kalacaktır. Yapılan ödeme, 2 yıl erişimi ve eğitimin başarıyla tamamlanması durumunda hak edilecek sertifika/belgeyi kapsamaktadır. Ancak satıcı ek ücret talep etmeden süreyi uzatabilir. Sına süresi en erken 3 ay en geç programa göre 1 yıldır. Bu süre zarfında katılımcıya bilgilendirme mesajı gelir. Yapılan sınava mazeretsiz katılamaz ise (mücbir sebepler) sonra ki sınav da katıldığı programın sınav harcı ne ise onu ödeyerek sınava dahil olabilir.

3.3. Sözleşme konusu ürün/hizmet Alıcı’nın talepleri doğrultusunda sevkiyatı gerçekleştirilebilecek bir materyal (CD, DVD, flash bellek, hard disk, kitap vb.) ile Alıcı’ya ulaştırılacak ise, sevkiyata ilişkin kargo ücreti Alıcı tarafından ödenecektir ve ürün/hizmet fiyatına dahil değildir. Kargo fiyatına ilişkin kampanya yapma hakkı Satıcı’ya aittir. Bu talep doğrultusunda sağlanacak olan hizmete ilişkin teslimat hükümleri işbu sözleşmenin devamında düzenlenmiş bulunmaktadır. Teslim ile ilgili hükümler sadece sevkiyatın yapılması istenen hallerde geçerli olacak olup, dijital veri yoluyla hizmetin/ürünün anında ifa edileceği hallerde sevkiyat yolu ile teslim sözleşme konusu değildir.

3.4. Sözleşme konusu ürünün/hizmetin vergileri dahil satış fiyatı aşağıda belirtilmiştir.


MADDE 4: SÖZLEŞME KURULMA TARİHİ ve MÜCBİR NEDENLER

4.1. Sözleşme Alıcı’nın ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesini okuyup onayladığı an itibariyle kurulmuş ve Alıcı Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. Onaylama şekli, www.kampussertifika.com internet sitesi üzerinden sözleşme kayıt formunun altında bulunan "sözleşmeyi okudum kabul ediyorum" seçeneğinin onaylanması ve ödemeyi tamamla butonuna tıklanması olarak kabul edilir.

4.2. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza, salgın hastalık vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.


MADDE 5: HİZMETİN İFASI ve İFA ŞEKLİ

5.1. Canlı ders şeklinde sağlanan hizmet, Satıcı tarafından, Alıcı’ya internet ortamında ya da bildirilen başka bir adreste önceden bildirilmiş platform kullanılarak ve bildirilen tarih ve saat aralığında ifa edilecektir. İfa anında ve periyodunda Alıcı’nın ifa yerinde bulunmaması veya ifayı kabule hazır bulunmaması halinde Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.

5.2. Uzaktan eğitimlerin gerçekleştirilmesi için kullanılacak üçüncü parti yazılımların bilgisayara/mobil cihaza vb kurulması, hesap açılması, giriş yapılması gibi gerekli işlemlerin güvenlikli olarak gerçekleştirilmesi sorumluluğu müşteriye aittir.

5.3. Lisanssız işletim sistemi veya yazılım kullanılması, parola ve şifrelerin başkalarıyla paylaşılması veya başka sebeplerle program veya internet sitesinde ortaya çıkabilecek bir güvenlik açığı nedeniyle oluşacak kayıp ve zararlardan Satıcı ve eğitmenler sorumlu tutulamaz.

5.4. Uzaktan eğitimi satın almış veya eğitime ücretsiz olarak katılmasına Satıcı tarafından onay verilmiş Alıcı’ların, eğitimin sunumunda kullanılacak yazılımı kurmayı ya da verilen internet bağlantısına bağlanmayı reddetmesi durumunda eğitime katılamaması durumunda bu hakkından feragat etmiş sayılır ve ödediği ücret geri ödenmez.

5.5. Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu Sözleşme’nin Alıcı tarafından onaylanması ve hizmet bedelinin Satıcı’nın sunduğu ödeme şekillerinden biri ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Sözleşmeye konu hizmeti ifa etme yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6. Satıcı tarafından herhangi bir yöntem ve araçla sunulan her türlü eğitim ve etkinliğe katılan Alıcı, aşağıda listelenen koşulları kabul etmiş sayılır:

Eğitmenler/Uzmanlar tarafından hazırlanarak sunulan içerik ilgili konuda bir yarar sağlamayı hedeflemekle birlikte, farklı bilgi ve altyapıya sahip alıcılar tarafından farklı derecelerde yarar elde edilmesi doğaldır. Bu farklılık konu edilerek Satıcı sorumlu tutulamaz.
Alıcı, Satıcı’nın sunduğu eğitim veya etkinliğe bilgi ve görgüsünü artırmak, yeni bir yetenek kazanmak, mesleki ve kişisel gelişim vb. maksatlarla katılabilir.
Eğitimlerin içeriği, tasarımı, yapılan uygulamalar , telif ve patent ile tescil edildiği eğitmen tarafından beyan edilen materyalin izinsiz olarak, internet ortamında veya gerçek hayatta ticari getiri elde etmek maksadıyla kullanılması yasaktır.
Alıcı, yukarıda belirtilen katılım maksatları dışında olduğu belirlenen bir hareketi tespit edildiği takdirde, eğitim veya etkinlikten çıkarılır ve yapmış olduğu ödeme iade edilmez.
Yüz yüze eğitim esnasında alıcıların; materyal, gösteri veya uygulamaların sabit veya hareketli görüntüsünün alınması, ses kaydı yapılması ve bunların herhangi bir yöntemle paylaşılması yasaktır.
Alıcılar tarafından; çevrim içi uzaktan eğitim yayınının sabit veya hareketli ekran görüntüsü ya da ses kaydının alınması ve/veya bunların herhangi bir yöntemle paylaşılması yasaktır.
Eğitim ilanında belirtilmişse, alıcıların bizzat uygulama (sunum vb) yapacakları çevrim içi oturumlar genele açık olarak yayınlanabilir ve bu husus Alıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. Bunun için Alıcı herhangi bir isim altında ücret talep edemez.
 

MADDE 6: GENEL HÜKÜMLER

6.1. İşbu sözleşme ile Alıcı; sözleşme konusu ürünü sitede incelediğini ve belirtilen özellikleri ile kabul ettiğini, ürünün ödemesini şartlara uygun bir şekilde yapmayı, Satıcı’nın adres bilgilerini edindiğini, kendisi tarafından verilen bilgilerin doğru olduğunu aksi halde yaşanacak sıkıntılarda kendisinin sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

6.2. Satıcı kendisine işbu sözleşme ile yüklenen edimleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kendisine yüklediği yükümlülükleri, mücbir sebepler istisna olmak kaydıyla, yerine getireceğini taahhüt eder.

6.3. Ürünün sözleşmede belirtilen fiyatına vergilerin dahil edilip edilmeyeceği açıkça belirtilmiştir. Vergilerin ödenmesi her halde Alıcı’ya ait olup bu miktar toplam ödenecek fiyata dahil edilerek kendisinden tahsil edilecektir.

6.4. Ürün/hizmet/sertifika, Alıcı’nın talepleri doğrultusunda maddi ortamda (cd, flash, kitap vs) sevkiyatı yapılarak Alıcı’ya ulaştırılması kararlaştırılmış ise, 30 gün içerisinde Alıcı’nın belirtmiş olduğu adrese teslim edilecektir. Bu süre zarfında eline geçmeyen ürün için Alıcı’nın siparişi iptal etme ve sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

6.5. Alıcı’nın adres, fatura, teslimat adresi ve ödeme bilgilerinde hata veya uyuşmazlık olması halinde Satıcı hizmetin sunulmasını, sipariş oluşturulması ve sevkiyatını askıya alarak Alıcı ile irtibat kuracaktır. Alıcı’nın vermiş olduğu bilgiler vasıtasıyla kendisi ile irtibat kurulamaması halinde Satıcı sitede yer alan siparişe ilişkin detaylarda durumu belirterek hizmetin sunulmasını ve siparişi iki tarafın da zarar görmemesi için iptal edebilir.

6.6. Hizmetin sunulması, sipariş hazırlanması veya sevkiyatı aşamasında yaşanabilecek aksaklıklar halinde Satıcı Alıcı’yı 7 iş günü içerisinde bilgilendirecektir.

6.7. Sipariş yukarıda sayılan nedenler ile iptal edilecek olur ise Alıcı tarafından yapılmış bir ödeme bulunması halinde ilgili tutar kendisine 14 iş günü içerisinde iade edilecektir.

6.8. Mesafeli eğitim satış sözleşmesinin ihtivası nedeniyle Satıcı; Alıcı’nın sözleşme kurma ehliyetinin olup olmadığını yalnızca site üzerinden paylaştığı bilgiler ve yaptığı onaylamalar ile anlayabilecektir. Bu sebeple hizmet sunulan veya sipariş oluşturulan kişinin veya Alıcı’nın sözleşme kurma ehliyetine sahip olmaması nedeniyle oluşabilecek zararlardan Satıcı sorumlu değildir. Satıcıya bu sebeplerle herhangi bir sorumluluk yüklenemez ve gerek ödemenin yapılamayacağına gerekse ürünün iadesinde oluşabilecek kusurlara katlanması kendisinden beklenemez ve bu durumlarda Alıcı ve yasal temsilcisi sorumludur.

6.9. Sözleşme konusu ürün/ürünler, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

6.10. Satıcı mücbir sebeplerin varlığı nedeniyle sipariş konusu ürünün Alıcı’ya ulaştırılamayacağını düşünüyor ise bu durumu 7 gün içinde Alıcı’ya bildirir. Alıcı bildirim karşısında siparişin iptal edilerek ücretin iade edilmesini isteyebilir. Ücretin iade edilmesi aşamasında banka hesaplarında yapılacak işlemlerde banka tarafından yaşanan gecikmelerden Satıcı sorunlu değildir.

6.11. Alıcı, Satıcı ile paylaşmış olduğu telefon ve mail adreslerine kampanya bilgisi ve reklam gönderilmesini kabul eder. Bu bilgilerin kendisi ile paylaşılmasından vazgeçilmesini istediği taktirde Satıcı ile irtibat kurarak bilgi paylaşımının durdurulmasını isteyebilir.

6.12. Alıcı, Satıcı ile ilişki kurduğu internet sitesini kullanırken kendisinden beklenen özeni gösterir. Siteyi kullanması sırasında yaşanabilecek aksaklıklar ve sıkıntılardan kendisi sorumlu olup Satıcı’nın cezai ve hukuki sorunluluğu bulunmadığını kabul eder.

6.13. Satıcı’nın ürünlerini tanıttığı ve sattığı internet sitesine ulaşım, üçüncü kişiler tarafından dizayn edilmiş ve kullanılan siteler üzerinden link paylaşılarak sağlanabilir. Bu gibi durumlarda Satıcı, üçüncü kişilerin himayesinde olan sitelerde paylaşılan linkin güvenliğinden sorumlu değildir. Satıcıya ait olduğu düşünülerek ziyaret edilen linkler sonucunda Alıcı’nın uğradığı zararlardan Alıcı kendisi sorumludur. Bu sitelerde karşılaşılan reklamlar ile Satıcı’nın kendi sitesinde yer alan tanıtımlar arasında farklılıklar olduğu taktirde Satıcı’nın kendi sitesi esas alınacak olmasını Alıcı kabul eder.

6.14. Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesi üzerinden Satıcı’yı ve üçüncü kişileri rahatsız edecek ve kişilik haklarını zedeleyecek paylaşımlarda bulunamaz, siteyi hukuki amacının dışında bir amaç ile kullanamaz, Satıcı ve üçüncü kişilere zararı dokunacak şekilde virüs, program ve benzeri sanal zarar vericileri siteye yükleyemez. Bu gibi durumlarda doğacak olan zararlardan Alıcı kendisinin sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. Satıcının bu gibi zararları hukuk yoluna taşıması halinde de Alıcı yine kendisi sorumludur.

6.15. Alıcı, Satıcı’dan vergi indiriminde bulunmasını bekleyemez ve ürünün satımı sırasında doğacak olan verginin kendisi tarafından ödenmeyeceğini iddia edemez.

6.16. Ürün/ürünlerin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili Banka veya finans kuruluşunun ürün/ürünlerin bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürün/ürünleri 5 (Beş) iş günü içinde teslimat giderleri kendisine ait olacak şekilde Satıcı’ya göndermekle yükümlüdür. Aksi takdirde ürün/ürünlerin bedelini ödemekle yükümlü olacaktır.

6.17. Alıcı, ürünün/hizmetin kendisine kalıcı veri saklayıcısı kullanılmak suretiyle iletilmesini istemiş ise cayma hakkına ilişkin hükümler işbu sözleşmenin 9. maddesinde düzenlenmiş olup Alıcı işbu mesafeli satış sözleşmesini onayladığı anda gerekli bilgileri aldığını kabul ve beyan eder.

6.18. Ürün/hizmet, Alıcı’ya, esas olarak internet üzerinden iletilecek olup, teslime ilişkin hükümler, Alıcı’nın talebi doğrultusunda hizmetin/ürünün kendisine kalıcı veri saklayıcısı ile iletilmesi istendiği hallerde uygulanacaktır. Bu doğrultuda internet üzerinden dijital veri yoluyla sağlanacak hizmetin/ürünün ifa türü anında ifadır. Alıcı’nın adına tanımlanan kullanıcı adı ve şifresi ile  www.kampussertifika.com  sitesi üzerinden giriş yaparak ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini onayladığı anda ifa kurum tarafından gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu doğrultuda gerçekleşen ifa neticesinde Alıcı’nın cayma hakkı işbu sözleşmenin 9. maddesinde ele alınmış olup Alıcı işbu mesafeli satış sözleşmesini onayladığı anda gerekli bilgileri aldığını kabul ve beyan eder.


MADDE 7: TELİF/LİSANS HAKKI ve KULLANIM KISITLAMALARI

7.1. Bu sitenin içerdiği tüm bilgilerin telif hakkı Kampüs Sertifika'ya aittir.  Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu  ve ilgili uluslararası mevzuat kapsamında hukuki koruma altındadır. Site içeriğinin izinsiz olarak topluca indirilmesi, kaydedilmesi, çoğaltılması, işlenmesi, yayınlanması ve bunlara teşebbüs edilmesi yasaktır. Her ne sebeple olursa olsun sitedeki öğrenci, öğretmen, personel ve diğer kullanıcıların bilgilerinin başka kurum ve kişilerle paylaşıldığı, bu gibi faaliyetlerde bulunulduğunun tespit edilmesi halinde, Kampüs Sertifika'nın, bu ihlale neden olanlar hakkında yargısal yollara başvurma hakkı bulunmaktadır.

7.2. Lisans hakkı, Alıcı’ya münhasıran eserin asenkron kullanma hakkını sağlamaktadır. "Kullanım Hakkı", ürünün kullanılmasını, saklanmasını, yüklenmesini, çalıştırılmasını ve görüntülenmesini içermektedir.

7.3. Lisans hakkı tanınan Alıcı eserde değişiklik yapamaz, eseri çoğaltamaz, eseri yayamaz, kiralayamaz, başkalarının kullanımına sunamaz, eserden yararlanarak yeni bir eser oluşturamaz, eserin lisans ya da kontrol özelliklerinden herhangi birini devre dışı bırakamaz.

7.4. Sunumlar, görseller, metinler ve konuşmaların bütün telif hakları Kampüs Sertifika'ya aittir. Alıcı; sunumları, görselleri, metinleri ya da konuşmaları Kampüs Sertifika'dan izin almadan kullanamaz.

7.5. Ürünün toplu halde izinsiz gösterimleri veya kullanımı olduğu takdirde gösterimi yapan organizasyon, şirket veya kurum; faaliyete katılan her bir kişi için gerekli olan kullanım bedelini Kampüs Sertifika'ya ödemekle yükümlüdür. Söz konusu şifre bilgilerini veren ya da paylaşan Alıcı doğacak olan hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur.

7.6. Bu Senkron ve Asenkron eğitimlerde bu eğitimin içeriğinden alınmış olan görsel malzemeyi, sunumları, sesleri, videoları ve ilgili olabilecek her türlü medyayı aynı veya alıntılanmış şekilde herhangi bir medya seklinde çoğaltmak, kopyalamak, yayınlamak ya da dağıtmak kesinlikle yasaktır. İzinsiz dağıtım yapan ya da hesap paylaşımı yapan kullanıcıların hesapları iptal edilip haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

7.7. Alıcı www.kampussertifika.com sisteminde iken; canlı veya video dersleri esnasında eğitmen, öğrenci veya başka bir şahsa, kuruma, partiye hakaret, küfür ve küçük düşürücü söz veya davranışta bulunamaz. Bu tür davranışta bulunan kişiler yöneticiler tarafından sistemden derhal uzaklaştırırlar ve bu davranıştan dolayı kurumumuz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

7.8. Kullanıcı adınız ve şifreniz sadece şahsınıza aittir. Bir üyeliği birden fazla kişi kullanamaz. Kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak yapılan tüm işlemlerin, aksi ispat edilmediği sürece ilgili üye tarafından yapıldığı kabul edilecektir.

7.9. Alıcı’lar, www.kampussertifika.com sitesinin herhangi bir içerik veya iletişim sistemini kullanırken üçüncü şahısların yasal haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemekle yükümlüdür. Kampüs Sertifika bu gibi ihlallerle ilgili olarak hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu ihlallerden doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Alıcı’ya aittir.


MADDE 8: SERTİFİKASYON, KİŞİ BİLGİLERİ ve KURUM SORUMLULUĞU

8.1. Sertifika talep eden ve bu programlara katılan kursiyerin siteye kayıt olurken verdiği bilgiler doğru kabul edilir ve tüm mesaj bildirimleri ve yasal süreçlerde bu iletişim bilgileri kullanılır. Ad, soyad, T.C. kimlik no, telefon ve adres bilgilerinin yanlış yazılması/verilmesi durumunda Kampüs Sertifika şirketi hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu gibi hallerde ortaya çıkabilecek maddi ve manevi zararlardan Kampüs Sertifika sorumlu değildir.

8.2. Uzaktan eğitim sonucunda verilecek sertifikanın Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları/Kursları kanun ve mevzuatının kapsadığı tüm hallerde geçerliliği vardır. Ancak Kampüs Sertifika bu kapsamda bir garanti ve taahhüt vermez. Sertifikaların nerede geçtiği ve nerelerde kullanabileceği Alıcı’nın kendi sorumluluğunda olup Kampüs Sertifika bundan sorumlu tutulamaz ve suçlanamaz.

8.3. Alıcı’ların sisteme kayıtlı telefonuna sınavdan 10 gün önce sınav tarihi ve yeri ile ilgili bilgi vermek, sertifikalarını düzenlemek Kampüs Sertifika'nın sorumluluğundadır.

8.4. Alıcı sertifikasının adrese gönderilmesini istiyorsa kuruma verilecek dilekçe üzerine sertifikası Alıcı’nın belirtmiş olduğu adresine kargo ile gönderilir. Kargonun iade edilmesi durumunda Alıcı’dan kargo ücreti alınmadan sertifika tekrar kargoya verilmez. Tüm kargo gönderimlerinin ücreti Alıcı’ya aittir.

8.5. Canlı ders veya video dersleri sonrasında online yapılan sınavlara katılarak başarı gösterenlere katılım belgesi verilebilir. Bu belge kamu kurumlarında geçerli olmamakla birlikte özel sektörde kısmen geçerliliğe sahiptir. Bu belge, (katılım, başarı, üstün başarı) kurum değerlendirmesi ile verilmiş olup herhangi bir resmi niteliği bulunmamaktadır.

8.6. Alıcı Milli Eğitim Bakanlığı sınav yerinin Ankara olduğunu peşinen kabul eder, kurum Ankara dışında başka illerde sınav yapacaksa Alıcı’ya en az 20 gün önceden haber verir. Sınava girmeyen veya sınavda başarısız olan kişi tekrar sınava girmeyi talep ederse kurum kişiden ek sınav harcı talep edebilir. Kampüs Sertifika, hiç kimseye sınavda başarılı olacağına dair taahhüt vermez.

8.7. www.kampussertifika.com sitesinden ücretli veya ücretsiz eğitim alan Alıcı kimlik ve diploması ile istenen tüm evrakları sisteme bir hafta içerisinde yükleyeceğini taahhüt eder. Evrak eksikliği veya istenen belgelerin kuruma ulaştırılmaması durumunda sorumluluk Alıcı’ya aittir, Kampüs Sertifika sorumlu tutulamaz.

8.8. Alıcı, kendisine daha önce başka kişiler tarafından seçilmemiş bir kullanıcı adı ve şifre belirler. Kullanıcı adı ve şifrenin seçimi, korunması tamamıyla Alıcının sorumluluğundadır. Şifre sadece Alıcı tarafından bilinir. Şifresini yanlış giren Alıcı, “şifremi unuttum” bölümünden kendi e-mail adresine şifresinin gönderilmesini sağlayabilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla Alıcı’nın sorumluluğundadır. www.kampussertifika.com sitesinin kullanımı sırasında şifrenin yanlış kullanımından doğabilecek problemlerden Kurum’un sorumluluğu bulunmamaktadır.

8.9. Alıcı’nın, üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini doğru girmesi gereklidir. Bu işlem www.kampussertifika.com sitesinde “üye girişi yapmak” şeklinde tanımlanır. Alıcı’nın faydalanacağı servisler, ücretini ödediği servislere bağlı olarak internet sitesine giriş yaptıktan sonra kendisine gösterilecektir.

8.10. www.kampussertifika.com sitesinde kullanıcı olma kişiseldir, başkasına devredilemez ve kullandırılamaz.

8.11. Alıcı, www.kampussertifika.com sitesinde sunulan hizmetlerden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma vb.) durumlarda bilginin hatalı veya eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini kabul eder. Alıcı, üyeliğin devamı süresince Kampüs Sertifika tarafından istenilen gerekli bilgileri eksiksiz ve doğru olarak Kampüs Sertifika'ya vermekle yükümlüdür. Alıcı, kuruma vermiş olduğu adres, telefon vb. bilgilerinde değişiklik olması halinde durumu Kampüs Sertifika'ya bildirmek zorundadır.

8.12. Alıcı, www.kampussertifika.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Kampüs Sertifika'ya ait olduğunu, bu yazılımları, dokümanları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.

8.13. Alıcı verilerinin, Kampüs Sertifika'nın ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunması nedeni ile meydana gelebilecek zararlardan Kurum’un sorumlu olmayacağını kabul eder.

8.14. Alıcı, kurallara aykırı davrandığı takdirde, Kampüs Sertifika'nın gerekli müdahalelerde bulunma, Alıcı’yı servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu kabul eder.

8.15. Alıcı, hizmetin kullanımı ile ilgili internetten kaynaklanan sorunlardan Kampüs Sertifika'nın sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

8.16. Alıcı www.kampussertifika.com internet sitesine zarar verebilecek veya bu siteyi başka internet siteleriyle davalı duruma getirebilecek zarar verici iş ve eylemlerde bulunmayacağını taahhüt eder. Alıcı, böyle bir eylemde bulunması halinde doğabilecek zararlardan kendisi sorumlu olacaktır.


MADDE 9: ÖDEME ŞEKLİ

9.1.  Kredi Kartı ile Ödeme: Alıcı’nın kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ilgili kısımlardaki bölüme doldurması gerekmektedir. Kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, kampanyalar kapsamında belirlenebilecek sayıdaki taksite bölünmek suretiyle de ödeme yapılabilir. Sipariş özeti sayfasında sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır. Banka kampanyalar düzenleyerek Alıcı’nın seçtiği taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanın inisiyatifindedir ve Satıcı’nın bilgisi dâhilinde olması durumunda www.kampussertifika.com adresinde kampanyalar hakkında bilgi verilecektir. Kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetine banka tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması banka inisiyatifindedir.

9.2. Havale ile Ödeme: Alıcı havale ile ödemede bulunmak isterse, Satıcı ile irtibat kurarak Satıcı’nın belirttiği banka hesabına havale yapabilecektir.

9.3. Diğer yandan vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


MADDE 10: İADE PROSEDÜRÜ

10.1. Kredi Kartına İade Prosedürü: Alıcı'nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararları ile Alıcı’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile tek çekim veya taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü banka tarafından belirlenecektir. Alıcı, ilgili banka tarafından uygulanacak iade prosedürünü peşinen kabul ettiğini beyan eder.

10.2. Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, Alıcı ürünü kaç taksit ile aldıysa banka Alıcı’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Satıcı bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Alıcı’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından aktarılır. Alıcı’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve Alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

10.3. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda Satıcı, banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Alıcı’ya nakit para ile ödeme yapamaz. Satıcı, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Satıcı ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince Alıcı’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, Satıcı’nın bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. Alıcı , bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

10.4. Havale Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü: Havale ödeme seçeneklerinde iade Alıcı’dan banka hesap bilgileri istenerek, Alıcı’nın belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale veya EFT şeklinde yapılacaktır. Satıcı bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde geri öder.

10.5. Havale/EFT yoluyla alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda Satıcı, banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Alıcı’ya nakit para ile ödeme yapamaz. Satıcı, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Satıcı ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince Alıcı’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.


MADDE 11: CAYMA HAKKI

11.1. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’una bağlı kalınarak ve 27/11/2014 tarihli 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 2. maddesinde dijital içerik; “ Bilgisayar programı, uygulama, oyun, müzik, video ve metin gibi dijital şekilde sunulan her türlü veri’’ şeklinde, kalıcı veri saklayıcısı; “ Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı” şeklinde tanımlanmıştır. İşbu sözleşme konusu ürün/hizmet, yönetmelikte tanımlanan dijital veri veya kalıcı veri saklayıcısı ile iletilecek ürün veya hizmettir.

11.2. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinin 1. fıkrasının “ğ” bendi “ Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler’’ uyarınca, Alıcı’nın almış olduğu ürün veya hizmeti iade ederek sözleşmeden CAYMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR . Alıcı işbu sözleşmeyi okuyarak onaylaması ile yasal düzenlemeler gereği  cayma hakkının OLMADIĞINI, kabul ve beyan etmiş olur.

11.3.  Ürün veya hizmetin Alıcı’ya iletilmesi,  Alıcı’nın talepleri doğrultusunda, yönetmelikte tanımlanan kalıcı veri saklayıcısı ile sağlanacak ise, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinin 1. fıkrasının “e” bendi “ Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler” uyarınca, bu ürünlerin ambalajının açılmış olması halinde  İADESİ KABUL EDİLMEYECEK, bu Alıcı CAYMA HAKKINI KULLANAMAYACAKTIR. Bu durumda cayma hakkının on dört gün içerisinde kullanılabilmesi için, iletilmesi istenen hizmete ilişkin kalıcı veri saklayıcısının paketi açılmamış olması, ambalajının bozulmamış olması gerekmektedir. Bu madde çerçevesinde hareket etmeyen Alıcı cayma hakkını kaybedeceğini öğrendiğini işbu sözleşmeyi onaylayarak kabul ve beyan etmiş olur.

11.4.  Alıcı talepleri doğrultusunda ürün veya hizmetler Alıcı’ya yönetmelikte tanımlanan kalıcı veri saklayıcısı ile sağlanacaksa (CD, flash bellek, DVD vs.) işbu sözleşmenin 9.3. maddesi kapsamında ürünlerin ambalajının açılmamış olması halinde Alıcı cayma hakkını kullanmak isterse, bu hakkını kullandığını Satıcıya yazılı bir şekilde e-mail, telefon veya faks yoluyla bildirirken açıkça “ Cayma Hakkını Kullandığını” beyan edeceğini taahhüt eder.

11.5. Cayma hakkının kullanılması ile iade edilmesi gündeme gelen ücret, sözleşmenin kurulması aşamasında tahsil edilen ücrettir. İade işlemlerinin yapılacağı dönemde kampanya süresinin bitmesi veya ürünün piyasa değerinin artması nedeniyle ürünün sitede belirtilen fiyatında bir fazlalık var ise Alıcı bu değeri isteyemez. Ayrıca cayma hakkının kullanılması sırasında Alıcı tarafından yapılmış herhangi bir ödeme yoksa, Alıcı bir ücret ödenmesine talep edemeyecek olup, almış olduğu ürün/hizmeti işbu sözleşme kapsamında iade etmekle yükümlüdür.


MADDE 12: TEMERRÜT HALİ

12.1.  Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun hükümleri uygulanacaktır. Sözleşmenin 4.2 nolu maddesi uyarınca, Satıcı’nın yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edememesi ve Alıcı’nın Sözleşmeyi feshi/siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) gün içerisinde kendisine ödenir. (Kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için banka tarafından belirlenen prosedür Alıcı tarafından kabul edilir.)

12.2. Alıcı ödemeyi kredi kartı kullanarak yapmış ise kredi kartını kullandığı bankaya karşı aralarındaki sözleşmeler çerçevesinde sorumludur. Kredi kartına ilişkin borcunu ödememesi üzerine temerrüde düşmesi halinde Satıcı’nın ücreti tam olarak tahsil edememesi sebebiyle uğranılan zarardan faiziyle birlikte Alıcı sorumludur.

 
MADDE 13: KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUNMASI ve GİZLİLİK POLİTİKASI

13.1.  Satıcı, www.kampussertifika.com sitesi üzerinden alıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri “ Gizlilik Politikası” ve “ Web Sitesi Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde muhafaza edebilir. Satıcı aynı zamanda; Alıcı’nın kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, www.kampussertifika.com sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

13.2.  Alıcılara ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Alıcı, kendisi tarafından iletilen kişisel bilgilerin Satıcı, mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler-kuruluşlar tarafından her türlü tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları için süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kaydedilmesine, yazılı/manyetik arşivlerde tutulmasına, muhafazasına, işlenmesine, güncellenmesine, paylaşılmasına, transferine ve kullanılmasına, aksi belirtilmediği sürece SMS, internet, mektup, telefon vb. kanallardan temasa geçmelerine izin vermektedir. Şayet Alıcı, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini, Satıcı tarafından belirtilen iletişim kanallarına iletebilecektir. www.kampussertifika.com sitesine üyelik, ürün/hizmet alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenmemektedir.

13.3. Alıcı tarafından internet sitesinde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafından sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcı cihazından girildiğinden Alıcı tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı’ya aittir.

13.4 . Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulüne göre bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

13.5. Kampüs Sertifika gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Kampüs Sertifika sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Kampüs Sertifika'nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.


MADDE 14: DİĞER HÜKÜMLER

14.1. Alıcı, işbu sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde (internet sitesinde) yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürün'lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, Satıcı ve satışa konu ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim koşulları dahil bu Sözleşme ile Ön Bilgilendirme formunda yazılı bütün hususlar konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını internet sitesinde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün'ü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

14.2.   www.kampussertifika.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda Alıcı bu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. Ürünün cinsi, türü, niteliği miktarı ve tüm vergiler dahil satış bedeli,  www.kampussertifika.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde, ön bilgilendirme formunda ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

14.3. Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler gerek bu Sözleşme, Alıcı'nın Satıcı'ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta (e-mail) adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.


MADDE 15: YETKİLİ MAHKEME

15.1. Alıcı işbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek şikayet ve itiraz başvurularını, Gümrük ve Sanayi Bakanlığınca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapabilir.

15.2. Alıcının da tacir olduğu veya tacir sayıldığı durumlarda veya Alıcı’nın vermiş olduğu siparişten ticari amaçla Satıcı ile ilişki kurduğu anlaşılıyor ise sözleşme çerçevesinde doğacak uyuşmazlıklarda Satıcı’nın adresinin bulunduğu yer olan (ANKARA) Ticaret Mahkemeleri yetkilidir.


MADDE 16: BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

16.1. İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.2. Hizmet bedelinin ödenmesi durumunda Alıcı işbu Sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.


MADDE 17: MALİ KONULAR
17.1. Eğitim Ücreti ve Ödeme Planı
17.2. Fatura ve Banka Hesap Bilgileri
17.3. Ödeme Güvenliği

Toplanan mali bilgiler satın aldığınız ürün ve hizmetleri size fatura etmek için kullanılmaktadır. Sitemizde bir satın alma yaptığınızda size ait mali bilgilerin, işleminizi gerçekleştirmek için gerekli 3. şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilmesini kabul etmektesiniz. Paylaşılacak bilgiler kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV2 de dahil gerekli tüm mali bilgileri içerir.

Güvenli ortamda yapacağınız işlemlerde siz ve kredi kartını size tahsis esen banka haricinde hiçbir kişi, kurum ve kuruluş tarafından bilgilerinize ulaşılamamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine iletmekte ve işlem sonucunu müşteriye bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamakta ve Kampüs Sertifika tarafından kesinlikle saklanmamaktadır. Online işlemin bir sonucu olarak aktarılan kredi kart bilgilerine tarafımızca dahi erişilmesi mümkün değildir.


MADDE 18: YÜRÜRLÜK

18.1. Satıcı site üzerinde, Alıcı tarafından işbu sözleşmenin okunduğunu ve kabul edildiğini beyan edeceği bir yazılım oluşturmayı üstlenir. Alıcı’nın sözleşmeyi okuyup kabul etmesi ile sözleşme kurulmuş sayılır ve tarafların karşılıklı belirleyeceği ödeme planı dahilinde Alıcı ürün/hizmetin ücretini ödeme yükümlülüğü altına girer.

18.2. Alıcı sözleşme kurulmadan önce bir iletişim vasıtasıyla Satıcı ile irtibat kurmuş ve akabinde site üzerinden işlem yapmış ise öncesinde yapmış olduğu görüşmeler hüküm ve sonuç doğurmayacak olup işbu sözleşme ile Alıcı ve Satıcı birbirlerine karşı yükümlülük altına gireceklerdir.

18.3. 16 maddeden oluşan işbu eğitim hizmetine ilişkin mesafeli satış Sözleşmesi taraflarca okunarak, işlem tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası Alıcı’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile gönderilebilecektir.

Kampüs Sertifika