İnsan Kaynakları Eğitimi | Kampüs Sertifika
E-Devlet Onaylı

Üniversite Onaylı

E-Devlet Onaylı

E-Devlet Onaylı

Online Sınav

Online Sınav

İnsan Kaynakları Eğitimi

Kontenjan Dolmadan Kaydınızı Yaptırın
Bu Grubun Son Kayıt Tarihine Kalan Süre

00Gün - 08Saat - 58dk. - 31sn.

Eğitimlerimiz Hakkında Sorularınız İçin Danışmanlarımızı Arayabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı

İnsan kaynakları eğitimi, bireylerin insan kaynakları yönetimi kapsamına giren konularda detaylı bilgi edinerek insan kaynakları uzmanı unvanının elde edebilmesini sağlayan eğitim programıdır. İnsan kaynakları sertifika programı insan kaynakları yönetiminin, nasıl gerçekleştirileceğine odaklanır. İnsanın, işletmeler için en değerli kaynak olması İK eğitimleri ile yetişmiş personellere olan ihtiyacı ortaya koyar.

İnsan kaynakları kursu tarafından düzenlenen eğitim programı, işe alım iş analizi gibi insan kaynakları alanında gerekli her bilgiyi özümsemeyi sağlar. İnsan kaynakları yönetimi eğitimi ile yetenek yönetimi, performans değerlendirme gibi insan kaynakları yönetiminin gerektirdiği bilgiler aktarılır. Eğitimde iş hukuku ve insan kaynakları yönetimi için kullanılan çağdaş yöntemler aktarılır.

İnsan kaynakları kursu uzaktan eğitim şeklinde de düzenlenir. Bu sayede hem çalışıp hem de teorik bilgileri öğrenmek mümkün olur. Uzaktan eğitim, zaman ve mekân kısıtlamasını ortadan kaldırır. Konfordan ödün vermeden mesleki bilgi artırılabilir.

İnsan kaynakları yönetimi sertifika programı kapsamında üzerinde durulan konu başlıkları şunlardır:

İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi

İnsan Kaynakları Planlaması

İnsan Kaynakları Analizi

İş Analizi ve İş Tanımları

İş gören Bulma ve Seçme

Eğitim Yönetimi ve Kariyer Geliştirme

Performans Değerlendirilmesi

İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi

İş Hukuku

Etkili İletişim ve Liderlik

İnsan Kaynakları ve Motivasyon

İnsan Kaynakları ve Liderlik

Stres-Kriz-Zaman-Toplam Kalite Yönetimi

İK sertifikası almaya hak kazanabilmek için yeterlilik düzeyine ulaşılması gereken insan kaynakları eğitim konuları ana başlıkları, ders içeriği şunlardır:

İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş

İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, kapsamı ve önemi

İnsan Kaynakları yönetiminin amaçları

İnsan Kaynakları Yönetiminin Özellikleri ve İşlevleri

Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki Farklar

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Bölümünün Örgütlenmesi

İnsan Kaynakları Planlaması

Planlama nedir?

İnsan Kaynakları Planlamasının Tanımı

İnsan Kaynakları Planlamasının Nedenleri

İnsan Kaynakları Planlamasının Amaçları ve Yararları

İnsan Kaynakları Planlamasının Kapsamı

İnsan Kaynakları Planlama Süreci

İnsan Kaynakları Planlamasını Etkileyen Faktörler

İnsan Kaynakları Planlaması Analiz Yöntemleri

Personel İhtiyacı Çeşitleri

İnsan Kaynağı Talep Öngörme Yöntemleri

İnsan Kaynağı Arzının Belirlenmesi

İnsan Kaynakları Planının Uygulanması ve Sonuçların Değerlendirilmesi

Analiz ve İş Tanımları

İş Analizindeki Temel Kavramlar

İş Analizinin Tanımı

İş Analizinin Amaçları

İş Analizinin Verimliliğe Etkisi

İş Analiz Süreci

İş Analizinde Kullanılan Yöntemler

İş Analizinin Sonuçları

İş Gerekleri ve Yetkinlikler

Yetkinliğin Tanımı ve Sınıflandırılması

İş Tanımları

İş Etüdü

İş Dizaynı

İş Gören Bulma Ve Seçme

İş gören Bulma ve Seçmenin Önemi

İş gören Bulma Sürecine Genel Bakış ve Hazırlık Çalışmaları

İş gören Bulma Teknikleri

İş gören Seçme Teknikleri

İşe Alma Görüşmesi (Mülakat)

Referans Araştırması

İşe Alma Kararı

Teklif Verme

Sağlık Kontrolü

İşe Yerleştirme

Eğitim Yönetimi ve Kariyer Geliştirme

Eğitimin Tanımı, Önemi ve Yakın Kavramlarla İlişkisi

Eğitimin Amaçları

Eğitimin Yararları

Eğitimin İlkeleri

Eğitimde Örgüt

Eğitim Politikası

Eğitim Prosedürünün Hazırlanması

Eğitim ve Geliştirme Süreci

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Kariyer Geliştirme

Türkiye’de Eğitim ve Kariyer Geliştirme Uygulamaları

Performans Değerlemesi

Performans Değerlemesinin Tanımı, Önemi ve Amaçları

Performans Değerlendirme Sonuçlarının Kullanım Alanlar

Performans Değerlendirmenin Avantajları ve Dezavantajları

Performans Değerlendirme Sisteminde Olması Gereken Özellikler

Performans Değerlendirmeyi Etkileyen Faktörler

Performans Değerlendirme Süreci

Performans Değerleme Yöntemleri

Performans Değerlendirme Sürecinde Yapılan Hatalar

Performans Değerlendirme Sürecinde Yapılan Hataları Engelleyici Stratejiler

İşletmelerde Performans Değerlendirme Prosedürü

İş Değerlendirmesi ve Ücret Yönetimi

İş Değerlemenin Tanımı ve Amaçları

İş Değerleme İlkeleri

İş Değerlemesi Süreci

İş Değerlendirmesi Yöntemleri

Ücret Yönetimi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Tanımı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Önemi

İş Güvenliği Açısından İş Kazaları

İş Kazalarının Nedenleri

Meslek Hastalıkları

İş Kazalarına ve Meslek Hastalıklarına Karşın Önlemler

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Ülkemizdeki Geçmişi, Şimdiki Durumu ve Geleceği

Bürokratik işlemler

İşe Giriş İşlemleri

İşten Çıkış İşlemleri

Çalışma Düzeni

Bordro İşlemleri

Personel Disiplini

Özlük Dosyası

İdari ve Sosyal İşler

Hazırlıksız (Endüstriyel İlişkiler

Etkili İletişim ve Liderlik

İş Hayatında İletişimin Önemi

İletişimin Tanımı

İletişim Süreci

İletişim Engelleri

Liderlik ve Yönetim

Örgütsel İletişim

Etkili İletişim

İş yerinde Uyulması Gereken Kurallar

İnsan Kaynakları ve Motivasyon

Motivasyonun Tanımı ve Önemi

Motivasyonun Temel Bileşenleri

Motivasyon Süreci

Motivasyon Konusunda Temel Yaklaşımlar ve Teoriler

İşletmelerde Uygulanan Motivasyonun İlke ve Yararları

Motivasyon İçin İş Tasarımı

Çalışanları Motive Etme Teknikleri ve Uygulamalar

Performans ve Motivasyona İlişkin Yönetim Hataları

Çalışanların Motivasyonunun Sağlanması ve Kaybedilmesi

İş Tatmini

İnsan Kaynakları ve Liderlik

Lider ve Liderlik

Liderin Nitelikleri

Liderlik Türleri

Kazan-Kazan (Win-Win) Yöntemi

Dünya Tarihindeki Bazı Liderlerin ve Düşünürlerin Liderliğe Bakış Açıları

Stres, Kriz, Zaman ve Toplam Kalite Yönetim

Stres yönetimi

Kriz Yönetimi

Zaman Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi

İK yönetimi sertifika programları ile verilen eğitimlerin sonunda şu unvanlarda çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışmak mümkündür:

İşe Alım Asistanı (uzmanı, elemanı vb.)

İnsan Kaynakları Destek Personeli (şefi veya uzmanı vb.)

Personel Uzmanı

Yetenek Yönetim Uzmanı (müdürü)

Öğrenim ve Gelişim Uzmanı (müdürü)

İletişim Uzmanı (yöneticisi)

İnsan Kaynakları ve Kariyer Danışmanı

İnsan Kaynakları eğitmeni

İnsan kaynakları eğitimi alan kişiler büyük ölçekli şirketlerde çalışma imkânı elde edebilir. Sektör ve işletme büyüklüğü fark etmeksizin her işletmenin insan kaynakları alanlarında bilgili nitelikli elemana (uzmana) ihtiyacı vardır. Dolayısıyla insan kaynakları eğitimi alan ve bilgi ve beceriye sahip olduğunu sertifika ile belgelendirebilen kişilerin işsiz kalması pek olası değildir.

İnsan Kaynankları İş Olanakları

Eğitim kurumlarının insan kaynakları bölümünde,

Devlet İstatistik Enstitüsü’ nde,

İşe alım departmanlarında,

Kurumsal firmalarda,

İşletmelerin insan kaynakları bölümünde,

Devlet planlama teşkilatında,

Sivil Toplum Kuruluşlarında,

Özel şirketlerde,

Kamuda,

Bakanlıklarda,

Üniversitelerde görev yapabilirsiniz.

Bu Eğitime Kimler Katılabilir?

İnsan kaynakları uzmanlığı eğitimi için mezuniyet şartı yoktur. Üniversite onaylı insan kaynakları sertifikası sahip olmak, güçlü bir özgeçmiş anlamına gelir. İnsan kaynakları alanında uzmanlaşmak isteyen herkes eğitim alabilir. İnsan kaynakları eğitimi özellikle şu mesleklerde kariyer yapmak isteyenler için önemli bir fırsattır:

İşverenler

Yöneticiler

İnsan Kaynakları Yöneticileri ve Uzmanları

İşe Alım Uzmanları

Performans Değerlendirme Uzmanları

Muhasebeciler

Danışmanlar

Eğitmenler

İnsan kaynakları alanında çalışma konusunda hevesliyseniz ve bu alanda çalışmanın gerektirdiği bilgi ve becerileri öğrenmek istiyorsanız insan kaynakları eğitimi alabilirsiniz. İnsan kaynakları eğitimi ile iş dünyasında kariyer basamaklarını hızla tırmanabilirsiniz.

Nasıl Katılırım?

Sayfanın üst kısmında yer alan "hemen al" butonuna tıklayarak ister sanal pos isterseniz EFT- Havale yöntemi ile ödeme işlemini gerçekleştirebilir ve eğitime katılabilirsiniz.

İletişim sayfamızda yer alan numaralardan birini arayarak eğitim danışmanlarımız ile görüşebilir ve birlikte satın alma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Satın alma işleminin tamamlanmasından sonra size verilecek kullanıcı adı ve şifre ile sisteme girerek eğitim sürecinizi başlatabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Sertifikası Nasıl Alınır?

Uzaktan eğitim ile insan kaynakları alanında eğitim almak mümkündür. İnsan kaynakları uzmanlığı ve yönetimi sertifikasyon eğitim programı çerçevesinde verilen eğitimin sonunda online sertifika sınavı gerçekleştirilir. Sertifika sınavlarına katılıp sınavda başarılı olan kursiyerler üniversite onaylı insan kaynakları yönetimi sertifikası edinir. İK sertifikası e-devlet üzerinden sorgulanabilir.

₺750

₺1200,00

%38 indirim

SON 9 KONTENJAN
Neden Kampüs Sertifika?
 • dollar

  Ömür Boyu Erişim

 • paper-plus

  Ücretsiz Egzersiz Dosyaları

 • airplay

  Mobil, Tablet ve TV'den Erişim

 • clipboard

  Üniversite Onaylı Sertifika

 • clipboard

  19 Yıllık Deneyim